המאמרים המומלצים באתר

ניהול משא ומתן בשיטת הגישור

ניהול משא ומתן בשיטת הגישור

ניהול מו"מ אפקטיבי | ניהול משא ומתן עסקי | ניהול מו"מ עסקיבכל תהליך משא ומתן בו נפגשים שני אנשים או יותר יש מגוון דעות, על כל נושא והמון אינטרסים לכל אחד מהמשתתפים בדיון ואת כל "החבילה" הזו מביאים המשתתפים לתוך תהליך המשא ומתן.

תהליך משא ומתן נתפס בעיני רבים כתהליך מלחמתי אחד נגד השני ולעומתו תהליך משא ומתן בשיטת הגישור הוא תהליך המחבר בין הצדדים ומוביל אותם להסכמות משותפות הטובות לשניהם.

איך תנהל משא ומתן אפקטיבי?

הצדדים לתהליך המשא ומתן לא פועלים יחד באופן אינטואיטיבי ונהפוך הוא, ברוב המקרים
בתחילת תהליך המשא ומתן והחשדות ההדדיים מונעים התקדמות בתהליך אבל אם תדע איך
לחבר את הצד השני למשא ומתן ותגרום לו לפעול ביחד איתך החיבור הזה יהפוך את תהליך
המו"מ מתהליך "מלחמתי" של אחד נגד השני לתהליך משותף של אחד ביחד עם השני גם
אם מטרות האישיות שלכם….. שונות.

מטרות שונות, אינטרסים זהים

אם תבחן את האינטרסים והמטרות שלך ושל הצד השני לתהליך המו"מ לרוב תגלה שאין
סתירה בינהם. יתכן כי המטרות שונות אך האינטרסים זהים והם לא בהכרח מנוגדים זה
לזה וברגע שתדע לזהות את האינטרסים תוכל להוביל את תהליך המו"מ להצלחת הצדדים
התהליך ועל כך מושתת שיטת ניהול מו"מ אפקטיבי ומשתף.

כאשר המטרות שלך ושל הצד השני לתהליך המשא ומתן שונות אבל לא מנוגדות אחת לשניה
המשמעות היא שאתה יכול לממש את האינטרסים שלך ויחד איתך גם הצד השני יקבל
מענה לאינטרסים שלו…….. זה לא אחד על חשבון האחר.

ברגע שתאפיין כי האינטרסים זהים למרות שהמטרות שונות אבל לא בהכרח מנוגדות
אחת לשניה תצליח להפוך כל תהליך מו"מ למו"מ משתף ואפקטיבי כי הצדדים בסיכומו
של דבר גם אתה וגם הצד השני לתהליך המו"מ מעוניינים להגיע להסכמות.

ניהול משא ומתן בשיטת הגישור

תהליך משא ומתן בשיטת הגישור הוא לא תהליך של שני צדדים הנלחמים אחד מול השני.
כדי לקבל תוצאות טובות אתה נדרש לנהל את המו"מ ביחד או עם הצד האחר.
עליך לזכור כי ההחלטה של הצד השני לתהליך המו"מ משפיעה על תוצאת המשא ומתן
בדיוק כמו החלטה שלך ואם החלטה שלו משפיעה בסופו של דבר עליך אתה תעדיף שהוא
יהיה לצידך ולא נגדך.

איך תהפוך משא ומתן עסקי, למשתף?

בתחילת תהליך המשא ומתן בשיטת הגישור זהה את המטרות והאינטרסים של הצד השני לתהליך.
אם תבין כי הם לא סותרים או מנוגדים לאינטרסים ולמטרות שלך עזור לצד השני
לממש את האינטרסים שלו ותוך כדי כך תממש גם את האינטרסים שלך.

לפרטים נוספים על ניהול משא ומתן בשיטת הגישור שלח לי הודעה פרטית